02/05/13

Maserati Polska patronem licytacji

Maserati Polska został patronem licytacji i wernisażu prac Jerzego Nowosielskiego, jednego z najlepszych współczesnych malarzy w kraju.

26-go lutego 2013 roku, w Domu Aukcyjnym Desa w Warszawie odbył się wernisaż licytowanych prac jednego z najchętniej kupowanych i poważanych polskich malarzy – Jerzego Nowosielskiego. Wernisaż połączony był z prezentacją i bankietem dla około 130-150 licytujących i gości.

Maserati Polska miał udział w tym doniosłym wydarzeniu w randze sponsora/patrona licytacji.

 

Maserati Polska patronem licytacji